December 2020

Κοιτώνες 52 παιδιών στην Τολιάρα

Η πρόκληση της τοθεσίας

Η αντιμετώπιση της φτώχειας και ελλείψεων βασικών αγαθών καθημερινής ανάγκης, καθιστούν πάντα το έργο μιας φιλανθρωπικής δράσης σε περιοχές όπως η Νότιος Μαδαγασκάρη, ιδιαίτερα δύσκολο. Τα οικοδομικά προβλήματα εντείνονται όχι μόνο εξ’ αιτίας των ελλείψεων αυτών, αλλά και λόγω των τοπικών εγχώριων ιδιαιτεροτήτων δόμησης (ελλείψεις υλικών, περιορισμοί σε χρήση υλικών μη ανθεκτικών σε τοπικές συνθήκες, κλπ).

Το έργο των κοιτώνων έρχεται να αντιμετωπίσει και να λύσει ένα ακόμα καίριο πρόβλημα της περιοχής της Τολιάρας. Το ζήτημα των αποστάσεων που καλούνται τα παιδιά να διανύσουν για πρόσβαση στην παιδεία. Η λύση που η δράση προτείνει δεν επέρχεται μέσω της υλοποίησης ευκολώτερον διόδων προσπέλασης, αλλά μέσω της παροχής χώρου διαμονής για όσα παιδιά επιθυμούν να φοιτήσουν στο σχολείο.

Στρατηγική υλοποίησης

Βασικά ζητήματα της μελέτης ήταν η δημιουργία μιας διαλεκτικής σχέσης του κτίσματος των κοιτώνων τόσο με το τοπικό σχολείο, όσο και με τους υπό κατασκευή χώρους εστίασης και υγείας για τα παιδιά αυτά. Στόχος του σχεδιασμού ήταν η λιτή κατασκευαστική προσέγγιση του συγκροτήματος με τρόπο που να αναδεικνύει τον τοπικό τρόπο δόμησης και το πνεύμα του τόπου.

Η μελέτη διαμορφώθηκε λαμβάνοντας υπ’ όψιν, εξ αρχής, τις περιορισμένες κατασκευαστικές δυνατότητες των υλικών και μέσων της περιοχής της Τολιάρας. Προσαρμόστηκε ο σχεδιασμός με τρόπο που να σέβεται τα δεδομένα ζωής και διαμονής των ντόπιων, ενώ παράλληλα προσομοιάζει αντίστοιχες Ευρωπαϊκές συνθήκες.

Η θέση του έργου

Η δυσκολία της πρόσβασης επέβαλε τη χρήση και τη διαχείριση των επί τόπου διαθέσιμων μέσων, πόρων και γης. Συνεπώς η χωροθέτηση του νέου έργου γίνεται στη γη που νομικά κατοχυρώθηκε μέσω και της κατασκευής των προηγούμενων έργων της δράσης (εκκλησία και πηγάδι). Ωστόσο η ιδιοκτησία της γης δεν ήταν ο μόνος λόγος επιλογής του σημείου αυτού για τους κοιτώνες. Η εγγύτητα στο τοπικό σχολείο καθώς επίσης και η ήδη δοκιμασμένη σύσταση στο δομικό υλικό με το χώμα της περιοχής αποτέλεσαν καθοριστικούς παράγοντες επιλογής του σημείου. Κυρίως όμως, η κατασκευή της εκκλησίας και του πηγαδιού που προαναφέρθηκαν, υπήρξαν καθοριστικοί παράγοντες για τη δημιουργία ενός πυρήνα, μιας μικρής κοινότητας ντόπιων στην περιοχή.

Στην πράξη

Η δημιουργία των κοιτώνων και η συλλογή του ποσού που χρειάζεται για αυτούς, αποτελούν τον τωρινό στόχο μας. Το έργο θα προσφέρει τη δυνατότητα, σε 52 λιγότερο προνομιούχα παιδιά, να μεταβούν κοντά στον πυρήνα, που η δράση δημιούργησε, και κατά συνέπεια στο τοπικό σχολείο. Το έργο θα λύσει το πρόβλημα των τριήμερων οδικών μετακινήσεων των παιδιών αυτών, παρέχοντας τους χώρο διαμονής και ίση πρόσβαση στην παιδεία, την υγεία και καθαρό νερό.

Τρέχουμε λοιπόν ένα διαδικτυακό έρανο, μέσω της πλατφόρμας κοινωνικής προσφοράς και χρηματοδότησης gogetfunding για το σκοπό αυτό. Με μόλις € 20,000 μπορούμε να φέρουμε το έργο εις πέρας. Η στήριξη του κοινού ήταν συγκινητική από την πρώτη στιγμή, αφού μέσα σε μια βδομάδα, μας αγγάλιασε κόσμος από όλη την υδρόγειο. Ένα μήνα μετά είχαμε φτάσει το 25%, φέρνοντάς μας ένα βήμα πιο κοντά στο όνειρο.

Βοηθήστε κι εσείς να δώσουμε λίγη ελπίδα στα παιδιά της Νοτίου Μαδαγασκάρης! Κάθε μικρή προσφορά είναι μεγάλη.